Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

struggla
4807 6182 500
nie wiem z czego, ale święte słowa!
Reposted fromtimetolove timetolove viapassionative passionative
8496 fbd7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamishasta mishasta
5912 a1f0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
struggla
struggla
7524 ec00
Reposted frompaulinatom paulinatom viairmelin irmelin
struggla
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2501 8357

More perfect babes at: http://perfectbabesxxx.tumblr.com/

Reposted fromnudes nudes viasucznik sucznik
struggla
 Zdrada to nie tylko flirty, pocałunki czy nawet seks na boku. W momencie kiedy kasujesz wiadomości na FB, czy SMSy tylko po to, żeby ktoś ich nie zobaczył... już tam jesteś
— perwersje
struggla
struggla
1371 62a2 500
Reposted frommetadon metadon viasofever sofever
struggla
Reposted fromnyalice nyalice viafilodiseta filodiseta
struggla
struggla
1461 416d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viametadon metadon
struggla
2057 505e 500
Reposted frommentha mentha viaEllaElla EllaElla
struggla
1840 45c0 500
a największym bólem było zdarcie sobie kolan... :(
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaEllaElla EllaElla
struggla
9529 cb53 500
omnomnom.
struggla
6562 b4db 500
"Podchodzę do tego z dystansem, po prostu." ~ Ja.
9067 c1cd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakatkad katkad
struggla
7786 e2ff
Reposted fromAcidDeVille AcidDeVille viakatkad katkad
struggla
4650 32cf
Reposted fromsiseniorita siseniorita viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl